[Aktualizacja 05.06.2023] Zapytanie ofertowe nr 01/04/2023 – Dostawa elementów linii technologicznej do produkcji ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2023
Dostawa elementów linii technologicznej do produkcji ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-i735/21 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, 
WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie

zaprasza do składania ofert.