Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Poniżej przedstawiam informację dla klientów dotyczącą przetwarzania danych osobowych:
1.Administratorem Państwa danych jest firma Wójcik Spółka Jawna, Karpin 05-252, Aleja Lipowa 53.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jedynie podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym.
4. Zebrane dane będą przetwarzane w celach:
a) zawarcia i realizacji umów, w tym zbieranie zamówień,
b) wystawiania i przechowywania dokumentów logistycznych,
c) wystawiania i przechowywania faktur,
d) rozliczeń finansowych i zobowiązań,
e) rozpatrywania reklamacji i roszczeń,
f) marketingu bezpośredniego.
5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z firmą Wójcik Spółka Jawna.
6. W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, podwykonawcy, kurierzy i inne podmioty pocztowe, kancelarie prawne.
7. Dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia umowy, likwidacji dokumentów księgowych po określonym terminie wskazanym przez Instytucje Państwowe wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości – Kodek Karny Skarbowy.
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unia Europejska, Norwegia,
Lichtenstein i Islandia)
10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody proszę wysłać maila na adres: biuro@wojcikdomowespecjaly.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).