WÓJCIK Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia nr 01/02/2022 z dnia 08.02.2022:Wykonanie prac adaptacyjnych (robót budowlanych) w celu uruchomienia chłodni i mroźni
AKTUALIZACJA z dnia 16.03.2022
Sprostowanie ZO 01_02_2022 z dnia 22.02.2022

Aktualizacja z dnia 16.03.2022:

Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 01_02_2022 z dnia 15032022

Aktualizacja z dnia 22.02.2022:
Sprostowanie ZO 01_02_2022
Załącznik nr 2 do ZO 01_02_2022 – Formularz oferty
Zapytanie ofertowe nr 01_02_2022 – Roboty budowlane adaptacja – wykonanie chłodni i mroźni

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 01_02_2022 – Roboty budowlane adaptacja – wykonanie chłodni i mroźni

Załącznik nr 1 do ZO 01_02_2022 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do ZO 01_02_2022 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do ZO 01_02_2022 – Projekt umowy na roboty budowlane

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: